EuroVelo – Programa

Programa Congrés EuroVelo i Cicloturisme 2021

5 – 7 d'octubre de 2021

El programa de l’EuroVelo Conference 2021 acollirà ponències i comunicacions entorn els eixos següents:

EIX 1 - SALUT I TURISME EN BICICLETA

El turisme actiu, saludable i sostenible ha deixat de ser una tendència per esdevenir una realitat. En el context actual, els turistes demanen destinacions de proximitat i segures, i en aquest sentit els territoris especialitzats en clau de cicloturisme tenen una gran oportunitat: aturar processos de despoblació en entorns rurals, desestacionalitzar l’oferta turística, o desenvolupar propostes de turisme sostenible en entorns urbans són només algunes de les avantatges vinculades al cicloturisme.

EIX 2 - INFRAESTRUCTURES, RECERCA I INNOVACIÓ

L’extensió i consolidació de la xarxa EuroVelo requereix el disseny i l’execució d’un conjunt d’infraestructures. Unes infraestructures que han de garantir uns estàndards de qualitat òptims, a més d’una gestió i un manteniment eficients, amb l’objectiu de generar una experiència cicloturística de referència a escala internacional. Solucions innovadores i avenços tecnològics proporcionen a gestors de rutes, empreses i usuaris grans avantatges que contribuiran a la millora continua dels destins EuroVelo. 

EIX 3 - REACTIVACIÓ ECONÒMICA, OCUPACIÓ I COMUNICACIÓ ​

L’especialització cicloturística ha d’esdevenir una oportunitat per a molts territoris i contribuir a la desestacionalització de l’activitat turística i a la generació d’ocupació de qualitat. La capacitació i coordinació de tots els agents de la cadena de valor del sector resultarà clau, així com l’impuls de diferents campanyes de comunicació, promoció i comercialització adreçades tant a mercats tradicionals com a mercats emergents.  

5 d'octubre de 2021

19:00
Recepció de benvinguda de la Conferència EuroVelo

6 d'octubre de 2021

08:00
Registre
09:30
Inauguració. Benvinguts a Barcelona
10:00
Sessió Plenària #1
11:00
Pausa pel cafè + Networking

(a l’espai d’exhibició)

11:15
Sessions paral·leles / Tallers / Comunicacions #1
12:45
Dinar + Networking

(a l’espai d’exhibició)

14:00
Sessions paral·leles / Tallers / Comunicacions #2
15:30
Pausa pel cafè + Networking

(a l’espai d’exhibició)

16:00
Sessió Plenària #2
16:45
Sessió Plenària #3
17:15
Sessió de cloenda
20:30
Sopar de Gala de la Conferència EuroVelo

7 d'octubre de 2021

08:30 – 13:30
Visites tècniques