EuroVelo – Programa

Programa Congrés EuroVelo i Cicloturisme 2021

5 – 7 d'octubre de 2021

El programa de l’EuroVelo Conference 2021 acollirà ponències i comunicacions entorn els eixos següents:

EIX 1 - SALUT I TURISME EN BICICLETA

El turisme actiu, saludable i sostenible ha deixat de ser una tendència per esdevenir una realitat. En el context actual, els turistes demanen destinacions de proximitat i segures, i en aquest sentit els territoris especialitzats en clau de cicloturisme tenen una gran oportunitat: aturar processos de despoblació en entorns rurals, desestacionalitzar l’oferta turística, o desenvolupar propostes de turisme sostenible en entorns urbans són només algunes de les avantatges vinculades al cicloturisme.

EIX 2 - INFRAESTRUCTURES, RECERCA I INNOVACIÓ

L’extensió i consolidació de la xarxa EuroVelo requereix el disseny i l’execució d’un conjunt d’infraestructures. Unes infraestructures que han de garantir uns estàndards de qualitat òptims, a més d’una gestió i un manteniment eficients, amb l’objectiu de generar una experiència cicloturística de referència a escala internacional. Solucions innovadores i avenços tecnològics proporcionen a gestors de rutes, empreses i usuaris grans avantatges que contribuiran a la millora continua dels destins EuroVelo. 

EIX 3 - REACTIVACIÓ ECONÒMICA, OCUPACIÓ I COMUNICACIÓ ​

L’especialització cicloturística ha d’esdevenir una oportunitat per a molts territoris i contribuir a la desestacionalització de l’activitat turística i a la generació d’ocupació de qualitat. La capacitació i coordinació de tots els agents de la cadena de valor del sector resultarà clau, així com l’impuls de diferents campanyes de comunicació, promoció i comercialització adreçades tant a mercats tradicionals com a mercats emergents.  

5 d'octubre de 2021

20:00
Recepció de benvinguda de la Conferència EuroVelo

6 d'octubre de 2021

08:00
Registre
09:30
Obertura: "Benvinguts a Barcelona: destinació EuroVelo 2021!"
10:00
Plenària 1: La contribució del cicloturisme davant els reptes de la nostra societat
11:00
COFFEE BREAK + NETWORKING
11:30
Sessions paral·leles / Tallers / Comunicacions #1:

Eix temàtic 1: Experiències de cicloturisme saludable i sostenible

Eix temàtic 2: La xarxa EuroVelo al Sud i Est d’Europa 

Eix temàtic 3: Promoció i marketing del cicloturisme

13:00
DINAR + NETWORKING
14:00
Sessions paral·leles / Tallers / Comunicacions #2

Eix temàtic 1: Descobrint noves destinacions cicloturístiques

Eix temàtic 2: Infraestructures, innovació i digitalizació

Eix temàtic 3: Reactivació econòmica i generació d’ocupació de qualitat

15:30
COFFEE BREAK + NETWORKING
16:00
Plenària 2: La capacitat de resiliència de les destinacions cicloturístiques
17:00
Tancament del congrés: "El futur del turisme"
20:00
SOPAR DE CLOENDA

7 d'octubre de 2021

08:30 – 13:30
Visites tècniques