Call for papers

Call for papers

Information on call for papers will come soon.
Call for papers will open on March 2021

Si vols explicar la teva experiència amb el món
de la bicicleta, aquesta és la teva oportunitat.

Pots enviar les teves propostes abans del 30 de juny de 2021 a través del formulari d’inscripció, omplint l’apartat de comunicació. Abans del 30 de juliol se’t comunicarà si la teva proposta ha estat seleccionada.

Les comunicacions s’han d’ajustar
als eixos següents:
7 d'octubre: Congrés EuroVelo i Cicloturisme

1. Salut, turisme
sostenible i esport

 • Salut i estils de vida saludables
 • Criteris de sostenibilitat aplicats
  al cicloturisme
 • Cicloturisme a totes les etapes de la vida
 • Activació de zones despoblades gràcies
  al cicloturisme
 • Cicloturisme esportiu (carretera, BTT, gravel...)
 • Sinèrgies amb altres tipologies de turisme
 • Pràctica del cicloturisme a les ciutats
 • Altres temes relacionats
SDG Good Health and well-being
SDG Responsible consumption and production

Pilar de l’Estrategia Catalana de la Bicicleta: 2

2. Infraestructures,
recerca i innovació

 • Desenvolupament de la xarxa EuroVelo
 • Planificació, disseny i execució d'infraestructures ciclistes
 • Intermodalitat amb sistemes de
  transport públic
 • Presentació de casos d'estudi i investigacions
 • Seguretat en els desplaçaments
 • Sistemes de senyalització d'itineraris ciclistes
 • Destinacions intel·ligents
 • Altres temes relacionats
SDG Industry, innovatio and infrastructure

Pilar de l’Estrategia Catalana de la Bicicleta: 2

3. Economia, cadena de
valor i comunicació

 • L'adaptació del sector davant la crisi sanitària
 • Oportunitats de finançament i programes d'incentius
 • Cohesió i coordinació de la cadena de valor
 • Ocupació de qualitat
 • Cicloturisme i col·lectius en risc d'exclusió social
 • Promoció i màrketing
 • Manuals i estàndards de qualitat cicloturista
 • Altres temes relacionats
SDG Decent work and economic growth
SDG Partmership for the goals

Pilar de l’Estrategia Catalana de la Bicicleta: 2 i 3

8 d'octubre: 7è Congrés Internacional + XVIIè Congrés Ibèric

1. Cap a ciutats i territoris 100% pedalables

 • Xarxes ciclistes urbanes i interurbanes
 • Disseny, planejament i execució d’infraestructures ciclistes
 • Seguretat viària
 • Intermodalitat amb el transport públic
 • Interconnectivitat entre ciutats i territoris
 • Revitalització urbana i disseny d’espai públic
 • Coexistència amb altres mitjans de transport
 • Altres temes relacionats
SDG Affordabe and Clean energy
SDG Sustainable Cities and communitues

Pilar de l’Estrategia Catalana de la Bicicleta: 1, 2 i 4

2. Impuls de l’economia
i del coneixement

 • Distribució urbana de mercaderies
 • Dades obertes, dades massives
  i internet de les coses
 • MaaS i sistemes de mobilitat compartida
 • Smart cities
 • Recerca, investigacions i estudis
  vinculats a la bicicleta
 • L’impacte econòmic de la bicicleta
 • Cohesió del teixit empresarial
 • Altres temes relacionats
SDG Decent work and economic growth
SDG Industry, innovatio and infrastructure

Pilar de l’Estrategia Catalana de la Bicicleta: 1 i 3

3. Promoció, seguiment
i governança

 • Estratègies de promoció de l’ús de la bici
 • Models de governança
 • Accions innovadores de promoció, comunicació i sensibilització
 • Inversions adreçades a projectes
  de mobilitat ciclista
 • Programes de formació ciclista adreçades
  a totes les edats
 • Ludificació i altres formes d’incentivar
  l’ús de la bicicleta
 • Ordenances municipals i altres
  aspectes jurídics
 • Altres temes relacionats
SDG Partmership for the goals
SDG Sustainable Cities and communitues

Pilar de l’Estrategia Catalana de la Bicicleta: 3

9 d'octubre: 7è Congrés Internacional + XVIIè Congrés Ibèric

1. Les ciutats i els territoris de les persones

 • Ciutats i territoris 100% accessibles
 • Polítiques d’envelliment actiu
 • L’escala humana de la ciutat i
  disseny d’espai públic
 • La bicicleta i l’economia de les curses
 • Bicicleta i polítiques de gènere
 • Integració i inclusió social
 • La ciutat dels infants
 • Altres temes relacionats
SDG No Poverty
SDG Gender Equality

Pilar de l’Estrategia Catalana de la Bicicleta: 3

2. Acció climàtica, salut
i turisme

 • Adaptació i resiliència a l’actual crisi climàtica
 • Polítiques de qualitat i protecció ambiental
 • Salut pública
 • Ecologia urbana i psicologia ambiental
 • Oci i bicicleta
 • Experiències cicloturístiques
 • El cicloturisme i la despoblació
 • Altres temes relacionats
SDG_icons_ACEFRS JUNE2019_MS
SDG Good Health and well-being

Pilar de l’Estrategia Catalana de la Bicicleta: 2, 3 i 4

3. Comunitats ciclistes i participació

 • Xarxes de col·laboració entre les persones
 • Col·lectius i associacions ciclistes
 • La participació en el disseny de
  polítiques ciclistes
 • Nous models de governança
 • Iniciatives locals innovadores per
  a la promoció de la bicicleta
 • Col·laboració amb l’Administració pública
 • Iniciatives socials i d’àmbit local
 • Altres temes relacionats
SDG Partmership for the goals

Pilar de l’Estrategia Catalana de la Bicicleta: 3

Normes de presentació
de les comunicacions
 • Extensió màxima de resum: 300 paraules. Un cop la comunicació sigui seleccionada, se't demanarà un document amb major definició.
 • Idiomes del resum: la presentació del resum s’haurà de fer en anglès si és per al Congrés EuroVelo i Cicloturisme 2021, i en català, castellà o anglès si és per al 7è Congrés Internacional o el XVII Congrés Ibèric La bicicleta i la ciutat. Això no obstant, l’idioma de presentació dependrà del servei de traducció simultània que s’ofereixi a cada sala.
 • A cada eix temàtic es plantegen uns subtemes per fer-lo més entenedor, però aquests subtemes no condicionen el tema de la comunicació.
 • Cal especificar per a quin Congrés es presenta la comunicació.