Comunicacions

Comunicacions

El plaç per compartir les teves experiències va finalitzar el dia 15 de juny de 2021. Si ja ho vas fer, abans del 15 de juliol se't comunicarà si la teva proposta ha estat seleccionada.

Si vols explicar la teva experiència relacionada
amb el món de la bicicleta, aquesta és la teva oportunitat.

El plaç per compartir les teves experiències va acabar el dia 15 de juny de 2021. Si ja ho vas fer, abans del 15 de juliol se’t comunicarà si la teva proposta ha estat seleccionada.

Les comunicacions s’han d’ajustar
als eixos següents:
6 d'octubre: Congrés EuroVelo i Cicloturisme

1. Salut, turisme
sostenible i esport

 • Salut i estils de vida saludables
 • Criteris de sostenibilitat aplicats
  al cicloturisme
 • Cicloturisme a totes les etapes de la vida
 • Activació de zones despoblades gràcies al cicloturisme
 • Cicloturisme esportiu (carretera, BTT, gravel...)
 • Sinergies amb altres tipologies de turisme
 • Pràctica del cicloturisme a les ciutats
 • Altres temes relacionats

Pilar de l’Estratègia Catalana de
la Bicicleta: 2

2. Infraestructures,
recerca i innovació

 • Desenvolupament de la xarxa EuroVelo
 • Planificació, disseny i execució d'infraestructures ciclistes
 • Intermodalitat amb sistemes de
  transport públic
 • Presentació de casos d'estudi i investigacions
 • Seguretat en els desplaçaments
 • Sistemes de senyalització d'itineraris ciclistes
 • Destinacions intel·ligents
 • Altres temes relacionats

Pilar de l’Estratègia Catalana de
la Bicicleta: 2

3. Economia, cadena de
valor i comunicació

 • L'adaptació del sector davant la crisi sanitària
 • Oportunitats de finançament i programes d'incentius
 • Cohesió i coordinació de la cadena de valor
 • Ocupació de qualitat
 • Cicloturisme i col·lectius en risc d'exclusió social
 • Promoció i màrketing
 • Manuals i estàndards de qualitat cicloturista
 • Altres temes relacionats

Pilar de l’Estratègia Catalana de
la Bicicleta: 2 i 3

7 d'octubre:
7è Congrés Internacional + XVIIIè Congrés Ibèric

1. Cap a ciutats i territoris 100% pedalables

 • Xarxes ciclistes urbanes i interurbanes
 • Disseny, planejament i execució d’infraestructures ciclistes
 • Seguretat viària
 • Intermodalitat amb el transport públic
 • Interconnectivitat entre ciutats i territoris
 • Revitalització urbana i disseny d’espai públic
 • Coexistència amb altres mitjans de transport
 • Altres temes relacionats

Pilar de l’Estratègia Catalana de
la Bicicleta: 1, 2 i 4

2. Impuls de l’economia
i del coneixement

 • Distribució urbana de mercaderies
 • Dades obertes, dades massives
  i Internet de les coses
 • MaaS i sistemes de mobilitat compartida
 • Smart cities
 • Recerca, investigacions i estudis
  vinculats a la bicicleta
 • L’impacte econòmic de la bicicleta
 • Cohesió del teixit empresarial
 • Altres temes relacionats

Pilar de l’Estratègia Catalana de
la Bicicleta: 1 i 3

3. Promoció, seguiment
i governança

 • Estratègies de promoció de l’ús de la bici
 • Models de governança
 • Accions innovadores de promoció, comunicació i sensibilització
 • Inversions adreçades a projectes
  de mobilitat ciclista
 • Programes de formació ciclista adreçats a totes les edats
 • Ludificació i altres formes d’incentivar
  l’ús de la bicicleta
 • Ordenances municipals i altres
  aspectes jurídics
 • Altres temes relacionats

Pilar de l’Estratègia Catalana de
la Bicicleta: 3

8 d'octubre:
7è Congrés Internacional + XVIIIè Congrés Ibèric

1. Les ciutats i els territoris de les persones

 • Ciutats i territoris 100% accessibles
 • Polítiques d’envelliment actiu
 • L’escala humana de la ciutat i
  disseny d’espai públic
 • La bicicleta i l’economia de les curses
 • Bicicleta i polítiques de gènere
 • Integració i inclusió social
 • La ciutat dels infants
 • Altres temes relacionats

Pilar de l’Estratègia Catalana de
la Bicicleta: 3

2. Ecologia, salut
i esport

 • Adaptació i resiliència a l’actual crisi climàtica
 • Polítiques de qualitat i protecció ambiental
 • Salut pública
 • Ecologia urbana i psicologia ambiental
 • Oci i bicicleta
 • Experiències cicloturístiques
 • El cicloturisme i la despoblació
 • Altres temes relacionats

Pilar de l’Estratègia Catalana de
la Bicicleta: 2, 3 i 4

3. Comunitats ciclistes i participació

 • Xarxes de col·laboració entre les persones
 • Col·lectius i associacions ciclistes
 • La participació en el disseny de
  polítiques ciclistes
 • Nous models de governança
 • Iniciatives locals innovadores per
  a la promoció de la bicicleta
 • Col·laboració amb l’Administració pública
 • Iniciatives socials i d’àmbit local
 • Altres temes relacionats

Pilar de l’Estratègia Catalana de
la Bicicleta: 3

Normes de presentació
de les comunicacions
 • Extensió màxima del resum: 300 paraules. Un cop la comunicació sigui seleccionada, se't demanarà un document amb major definició.
 • Idiomes del resum: la presentació del resum s’haurà de fer en anglès si és per al Congrés EuroVelo i Cicloturisme 2021, i en català, castellà o anglès si és per al 7è Congrés Internacional o el XVIII Congrés Ibèric La bicicleta i la ciutat. Això no obstant, l’idioma de presentació dependrà del servei de traducció simultània que s’ofereixi a cada sala.
 • A cada eix temàtic es plantegen uns subtemes per fer-lo més entenedor, però aquests subtemes no condicionen el tema de la comunicació.
 • Cal especificar per a quin congrés es presenta la comunicació.