7è Congrés – Programa

Programa 7è Congrés Internacional i
XVIII Congreso Ibérico

7 – 8 d'octubre de 2021

El programa acollirà ponències i comunicacions entorn els eixos següents:

EIX 1 - CIUTATS I TERRITORIS RESILIENTS

Els entorns urbans són de naturalesa dinàmica i estan en continu procés de transformació i canvi. Davant el context actual de crisi sanitària i climàtica, les nostres ciutats i els nostres territoris s’enfronten a una gran quantitat de reptes que posaran a prova la seva capacitat de resiliència. Però també estan davant d’una oportunitat única per impulsar un nou model de mobilitat on la bicicleta tingui un paper protagonista al llarg de les properes dècades. 

EIX 2 - IMPULS DE L'ECONOMIA LOCAL I EL CONEIXEMENT

Les tendències de consum online situen el comerç local i la distribució urbana de mercaderies en un punt crític. En aquest context, la bicicleta pot esdevenir una eina de transformació que contribueixi a la reactivació de l’economia local i a la reducció dels impactes negatius associats a la logística última milla. Però aquesta aposta per la bici i l’increment de la seva participació en ciutats i territoris pot esdevenir també una oportunitat per a l’aparició de noves iniciatives innovadores. 

EIX 3 - PROMOCIÓ, SEGUIMENT I GOVERNANÇA

Plans, estratègies, fulls de ruta… totes les polítiques dirigides al foment de l’ús de la bici han de preveure nous models de governança, oberts a la participació activa i a la col·laboració entre el sector públic i privat, i amb capacitat d’adaptar-se als condicionants externs de manera àgil i efectiva. Unes polítiques que hauran de tenir com a prioritat fer pujar les persones a la bici i alhora fer que aquesta experiència sigui, a més de segura i còmoda, altament motivadora.  

EIX 4 - CIUTATS I TERRITORIS DE LES PERSONES

El model urbà predominant del segle passat es va basar en donar resposta a les necessitats del vehicle privat. Les ciutats i els territoris del segle xxi han de treballar per esdevenir cada cop més inclusius, tornant a situar les persones i les seves necessitats al centre de la presa de decisions. Les ciutats i els territoris ciclistes contribueixen de forma significativa a generar aquesta nova concepció de territori i ciutat. 

EIX 5 - ECOLOGIA, SALUT I ESPORT

L’actual crisi ens està obligant a replantejar-nos el nostre estil de vida com a societat. A més, cada cop disposem de més dades que evidencien l’efecte que tenen els nostres hàbits quotidians i els entorns en què vivim en la nostra pròpia salut. En aquest sentit, les ciutats i els territoris han de donar resposta a aquests nous estils de vida, més actius i saludables, i cal integrar espais naturals a les zones urbanes i interurbanes. 

EIX 6 - COMUNITATS CICLISTES I PARTICIPACIÓ

El paper de les entitats, les associacions i la ciutadania en la definició, implementació i consolidació de polítiques destinades a incrementar des de diferents àmbits la participació de la bicicleta resulta clau. Per garantir la representativitat dels diferents col·lectius i fer que aquesta col·laboració sigui justa i efectiva s’han d’establir diferents sistemes de governança i participació.

7 d'octubre de 2021

08:00
Registre
09:30
Obertura: El paper de la bici en un context de crisi sanitària i climàtica
10:00
Plenària 1: Estratègies de ciutats, metròpolis i territoris per la bicicleta
11:00
COFFEE BREAK + NETWORKING
11:30
Sessions paral·leles / Tallers / Comunicacions #1:

Eix temàtic 1: Infraestructura ciclista segura

Eix temàtic 2: Coneixement, dades i recerca (keys & figures)

Eix temàtic 3: Foment de la mobilitat quotidiana en bicicleta

13:00
Sessions paral·leles / Tallers / Comunicacions #2:

Eix temàtic 1: La bicicleta com a element de transformació de ciutats i territoris

Eix temàtic 2: L’Economia i la Indústria de la Bicicleta​ (fabricació, ciclologística, treball i diversitat)

Eix temàtic 3: Legislació, normativa i seguretat vial​ (a nivell regional i municipal)

14:30
DINAR + NETWORKING
16:00
Plenària 2: Gestió de ciutats i territoris que pedalen
17:00
Plenària 3: L'aposta per la intermodalitat
18:00
Cloenda dia 2 + Informació Agenda Social

8 d'octubre de 2021

09:30
Plenària 1: Aprofitem les oportunitats de finançament per donar impuls a la bicicleta
10:00
Plenària 2: La ciutat i el territori des de diferents mirades
11:00
COFFEE BREAK + NETWORKING
11:30
Sessions paral·leles / Tallers / Comunicacions #1:

Eix temàtic 1: Formació ciclista

Eix temàtic 2: El cicloturisme i la importància de l’especialització (destins i agents)

Eix temàtic 3: Comunitats ciclistes i participació​

13:00
Sessions paral·leles / Tallers / Comunicacions #2:

Eix temàtic 1: Ciclologística

Eix temàtic 2: La dimensió social i inclusiva de la bicicleta

Eix temàtic 3: L’avaluació de polítiques públiques (ambiental, gènere, salut, etc.)

14:30
DINAR + NETWORKING
16:00
Plenària 3: Governança i interacció entre teixit social i administracions
17:00
Cloenda: Manifest de Barcelona